Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka
28 stycznia 2020, godz. 19:00

Edward Krasiński (1925 Łuck na Wołyniu - 2004 Warszawa)
Akt surrealistyczny
Estymacja: 6 000 - 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Edward Krasiński (1925 Łuck na Wołyniu - 2004 Warszawa)
Akt surrealistyczny

Estymacja: 6 000 - 10 000 zł

ołówek, tusz/papier, 14 x 9 cm (arkusz)
na odwrociu naklejka z Galerii Foksal z opisem pracy
ID: 78250
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Wiesława Borowskiego
Więcej informacji
Cienka, niebieska linia substancjalnie będąca zwykle długim fragmentem niebieskiej taśmy klejącej typu scotch - to znak rozpoznawczy twórczości Edwarda Krasińskiego. Tym samym wiąże się ją z takimi zagadnieniami jak badanie przestrzeni, przepracowywanie pojęć sztuki, poszukiwanie jej granic i cech dystynktywnych. Bliższe prześledzenie kariery artystycznej Krasińskiego pozwala zauważyć, że jest ona znacznie bogatsza zarówno w sensie używanych mediów, jak i tematyki, którą artysta podejmował, i nie redukuje się do posługiwania się niebieską taśmą. Pozornie bezosobowa, abstrakcyjna linia, przywodząca na myśl artystyczne praktyki minimalizmu i konceptualizmu okazuje się być jednym biegunem działalności artysty, wobec którego opozycyjnie, na przeciwległym biegunie lokują się erotyczne rysunki, utrzymane w stylistyce czerpiącej z surrealizmu. Obecna w jednej grupie prac radykalna oszczędność środków, silnie kontrastuje z cielesną, nasyconą seksualnością estetyką wspomnianych rysunków. Spotkanie z rysunkiem takim, jak prezentowany tutaj "Akt surrealistyczny", pozwala zwrócić uwagę na fakt, że z wykształcenia Krasiński był malarzem. Studia malarskie odbył początkowo w działającej w trakcie II wojny światowej w Krakowie Kunstgewerbeschule, a następnie w krakowskiej ASP. To tradycyjne wykształcenie zdobyte w konserwatywnej akademii pozwoliło artyście na opanowanie warsztatu malarskiego i rysunkowego, co widoczne jest między innymi w prezentowanej tutaj pracy. Można przypuszczać, że to również kontekst wojennego i powojennego Krakowa jest istotny dla wątków w sztuce Krasińskiego, które wskazują na pewne podobieństwa wobec estetyki surrealizmu. Środowisko artystyczne, z którego wywodził się Krasiński, to grupa artystów i artystek zgromadzonych wokół Tadeusza Kantora. Lata 40. w Krakowie to czas, gdy w sztuce osób ze wskazanego środowiska widoczne były wpływy surrealizmu. Do wskazanej grupy docierały wówczas pisma André Bretona i wieści o paryskich, powojennych wystawach surrealizmu. Trudno powiedzieć, na ile sam Krasiński był z nimi zaznajomiony, niemniej jednak w historii sztuki panuje zdanie, że w pierwszych latach po II wojnie światowej w Krakowie utrzymywała się "surrealistyczna atmosfera". Słabo znany i niedostatecznie opisany w literaturze jest okres działalności Krasińskiego, gdy zajmował się on rysunkiem i ilustracją prasową. W latach 50. wykonywał przykładowo ilustracje do czasopisma "Kierunki". Osoby utrzymujące kontakty z Krasińskim w latach 50. wskazywały na fakt, że był on wówczas niezwykle płodnym rysownikiem, a bardzo ważnym tematem jego rysunków były wizerunki kobiet. Daje się zauważyć w tym wpływ surrealizmu na ówczesną twórczość Krasińskiego, ale również wpływ Kazimierza Mikulskiego, ważnej postaci krakowskiej sceny artystycznej, z której autor się wywodził. Hanna Rechowicz - artystka, ceramiczka, ale też przyjaciółka Krasińskiego, tak wspominała tamten okres w jego twórczości: "Ile razy spotkał kobietę, to ją namalował - nie pamiętam innych tematów. Malował - i zapominał, ona mu nie była już więcej potrzebna. To było tak: Edek poznawał któregoś wieczoru jakąś osobę, fascynował się nią, malował ją - i już miał to z głowy. To był u niego okres poszukiwania kobiety, bo jednak największy przyjaciel to nie jest to samo co kobieta. Bywało, że z niektórymi się spotykał, ale raczej to był jednorazowy... Zachwyt? Chęć uwiedzenia? Wszystko razem" (cyt. za: https://archiwum- -obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/15335). Prezentowany tutaj akt stworzony przez Krasińskiego to rysunek przedstawiający spiętrzenie części ciała, antropomorficznych form połączonych w zaskakujący sposób. Jest to widoczna połowicznie głowa, która połączona jest z czymś, co przypomina wydrążony korpus kobiecy, powłokę ciała narzuconą na wskazaną głowę jak maska czy zasłona. Pojawia się pytanie, czy jest to jedno, niezbornie i nienaturalnie połączone ciało czy może właśnie ktoś prezentuje się na obrazie w pewnej formie przebrania, maski. Można również przyjąć twierdzenie, że rysunek Krasińskiego podaje w wątpliwość język racjonalnego opisu. Dlatego też doszukiwanie się w nim sensu takiego jak "głowa w przebraniu" z założenia skazane jest na porażkę, ponieważ stworzone przedstawienie podaje w wątpliwość takie kategorie. W takim traktowaniu kobiecego ciała Krasiński zdaje się postępować podobnie do czołowych surrealistów, takich jak René Magritte. Jednak widoczny jest tutaj również związek tej twórczości ze sztuką wspomnianego już Mikulskiego. Fantazja i erotyka, te cechy stylistyki, którą wielokrotnie stosował Mikulski, tutaj okazują się przymiotami sztuki Krasińskiego, raczej nie kojarzonego z podobną estetyką.

Dodaj obiekt

1
Edward Dwurnik
Bez tytułu (Chęciny), 1965 r.
* Cena wylicytowana: 3 000 zł
2
Janina Wierusz Kowalska
"Ciemne trawy", 2011 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
3
Jan Dobkowski
"Tchnienie", 1976 r.
Cena wylicytowana: 2 800 zł
4
Aleksander Kobzdej
Bez tytułu
Cena: 1 500 zł
5
Danuta Leszczyńska-Kluza
Akt w czerwieni, 1959 r.
Cena: 4 000 zł
6
Bogusław Szwacz
Stojąca odaliska, 1956 r.
Estymacja: 6 000 - 10 000 zł
7
Stanisław Rodziński
Pejzaż - przedwiośnie, 1991 r.
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
8
Adam Hoffmann | Para postaci, 1969 gwasz/papier, 42 x 30 cm; sygnowany i datowany monogramem wiązanym p.d.: 'AH 19| 69'; sygnowany i op
Stogi
Cena wylicytowana: 1 500 zł
9
Apoloniusz Kędzierski
Jędrek kosiarz
Estymacja: 5 000 - 10 000 zł
10
Nikifor Krynicki
Biskup z kropidłem
Cena wylicytowana: 1 500 zł
11
Nikifor Krynicki
Chrzest w Jordanie
Cena wylicytowana: 1 600 zł
12
Nikifor Krynicki
Msza
Cena wylicytowana: 2 400 zł
13
Tadeusz Popiel
Skaliste wybrzeże
* Cena wylicytowana: 6 000 zł
14
Kazimierz Stabrowski
"Stalaktytowa grota", 1924 r.
Cena wylicytowana: 6 000 zł
15
Julian Fałat
"Toruń", 1921 r.
Cena wylicytowana: 35 000 zł
16
Tamara Łempicka
Siedzące kobiety, 1935 r.
Cena wylicytowana: 20 000 zł
17
Autor nierozpoznany
Lustereczko, powiedź przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie
Cena wylicytowana: 2 200 zł
18
Zofia Stryjeńska
Wieczór, z cyklu "Zaloty"
* Cena wylicytowana: 48 000 zł
19
Hanna Rudzka-Cybisowa
Pejzaż z Krościenka
Cena wylicytowana: 3 200 zł
20
Rafał Malczewski
"Prince Edward Island", 1944 r.
* Cena wylicytowana: 6 500 zł
21
Rafał Malczewski
Górzysty pejzaż
Cena wylicytowana: 8 000 zł
22
Rafał Malczewski
Pejzaż z jeziorem
Cena wylicytowana: 6 500 zł
23
Tadeusz Cieślewski (ojciec)
"Chartres II", 1934 r.
* Cena wylicytowana: 1 800 zł
24
Zygmunt Józef Menkes
Bukiet kwiatów w wazonie
Cena wylicytowana: 20 000 zł
25
Chaim Goldberg
"Widok na mój Kazimierz Dolny", 1996 r.
Cena wylicytowana: 8 000 zł
26
Henryk Hayden
Widok wzgórza, 1933 r.
Cena wylicytowana: 13 000 zł
27
Rajmund Kanelba (Kanelbaum)
Kobieta w czerwonej sukni
Cena wylicytowana: 14 000 zł
28
Jakub Zucker
Portret chłopca, 1966 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
29
Zygmunt Landau
Portret mężczyzny
Cena wylicytowana: 5 000 zł
30
Piotr Stachiewicz
Piękna Zośka
Cena wylicytowana: 26 000 zł
31
Adam Międzybłocki
"Wilno"
Cena wylicytowana: 500 zł
32
Iwan Trusz
"Brzozy"
Cena wylicytowana: 5 500 zł
33
Józef Blicharski
"Białystok", 1928 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
34
Włodzimierz Tetmajer
Tetmajerówka
Cena wylicytowana: 9 500 zł
35
Maja Berezowska
Stolik z bukietem kwiatów, 1967 r.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
36
Maja Berezowska
Tancerki, 1963 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
37
Maja Berezowska
Kłótnia, 1962 r.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
38
Bolesław Cybis
Biegnąca kobieta, 1948 r.
Cena wylicytowana: 22 000 zł
39
Roman Kazimierz Kochanowski
Pejzaż z zaroślami
Cena wylicytowana: 1 400 zł
40
Jean Lambert-Rucki
Płot z niebieskim ptakiem, 1962 r.
Cena wylicytowana: 11 000 zł
41
Tadeusz Kulisiewicz
Postać, 1944 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
42
Tadeusz Kulisiewicz
Portret mężczyzny z brodą
Cena wylicytowana: 2 600 zł
43
Zygmunt Waliszewski
Projekt do reliefu w brązie - Chrystus z żołnierzem, 1931 r.
Cena wylicytowana: 6 000 zł
44
Eliasz Kanarek
Człowiek z rybą
Cena wylicytowana: 2 400 zł
45
Władysław Chmieliński
Plac Zamkowy w Warszawie
Cena wylicytowana: 2 800 zł
46
Antoni Suchanek
Pejzaż marynistyczny
Cena wylicytowana: 4 500 zł
47
Leokadia Ostrowska
Portret kobiety
Cena wylicytowana: 6 500 zł
48
Zdzisław Cyankiewicz
Gospodarstwo nad morzem, 1951 r.
Cena wylicytowana: 2 600 zł
49
Walery Eliasz Radzikowski
Scena Nawiedzenia oraz Maria Magdalena pod krzyżem, 1890 r.
* Cena wylicytowana: 600 zł
50
Walery Eliasz Radzikowski
"Senatorowie obecni przy koronacji króla", 1890 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
51
Michał Elwiro Andriolli
"Wiwat kawalerski stan !", 1875 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł
52
Jerzy Flisak
Erotyk, 1953 r.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
53
Andrzej Wróblewski
[Kompozycja figuralna nr 756] na odwrociu [Szkic do Portretu garbatej z czerwonym tłem]
Cena wylicytowana: 75 000 zł
54
Andrzej Wróblewski
[Kompozycja figuralna nr 958] na odwrociu [Miasto, Pejzaż miejski nr 958], 1954 r.
Cena wylicytowana: 45 000 zł
55
Felicja Pacanowska
Kompozycja abstrakcyjna
Cena wylicytowana: 2 000 zł
56
Alfred Lenica
Kompozycja w zieleni, 1957 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł
57
Tomasz Ciecierski
"Mgiełki", 1979 r.
* Cena wylicytowana: 3 200 zł
58
Jan Dobkowski
"Uniwersum CXXVII", 1999 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
59
Otto Axer
Portret młodej dziewczyny, 1977 r.
Cena wylicytowana: 3 500 zł
60
Otto Axer
Dwie dziewczyny, 1977 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
61
Tomasz Tatarczyk
Bez tytułu (Wąwóz - dzień), 2002 r.
Cena wylicytowana: 11 000 zł
62
Kiejstut Bereźnicki
Bez tytułu, 1987 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
63
Franciszek Starowieyski
Szkic z Bazylei ("Basel"), 1683 (1983) r.
Cena wylicytowana: 6 000 zł
64
Franciszek Starowieyski
"Amor amoris", 1688 (1988) r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
65
Józef Hałas
Kompozycja, 1962 r.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
66
Stasys Eidrigevicius
Postacie
Cena wylicytowana: 4 200 zł
67
Stasys Eidrigevicius
Bez tytułu, 1989 r.
Cena wylicytowana: 9 500 zł
68
Zbigniew Makowski
"Ten świat", 1963 r.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
69
Zbigniew Makowski
"Amfisbena", 2013 r.
Cena wylicytowana: 6 000 zł
70
Marian Warzecha
Kompozycja , 1961 r.
Cena wylicytowana: 8 000 zł
71
Jan Lebenstein
Bez tytułu
Cena wylicytowana: 1 400 zł
72
Jan Lebenstein
Bez tytułu, 1965 r.
Cena wylicytowana: 4 200 zł
73
Jerzy Kujawski
Projekt scenograficzny do sztuki Augusta Striendberga "Droga do Damaszku" - Akt II - "Nad brzegiem morza", 1949 r.
Cena wylicytowana: 12 000 zł
74
Jiří Kolář
Autoportret, 1979 r.
* Cena wylicytowana: 7 000 zł
75
Josette Bournet
Portret Władysławy Jaworskiej, 1959 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
76
Juliusz Studnicki
"Pegaz różowy z białą linią"
Cena wylicytowana: 1 900 zł
77
Józef Robakowski
"Termogram" z cyklu gorące obrazy, 2004 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
78
Ryszard Winiarski
"Gra 5 x 5", 1976 r.
Cena wylicytowana: 4 200 zł
79
Jerzy Nowosielski
Martwa natura
Cena wylicytowana: 2 800 zł
80
Jerzy Nowosielski
Bez tytułu, 1956 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
81
Jerzy Nowosielski
Projekt ołtarza
* Cena wylicytowana: 4 200 zł
82
Jerzy Nowosielski
"Przedsionek cerkwi", 1965 r.
Cena wylicytowana: 7 000 zł
83
Tadeusz Kantor
Bez tytułu
Cena wylicytowana: 3 500 zł
84
Teresa Rudowicz
Ukrzyżowanie
* Cena wylicytowana: 1 500 zł
85
"Ukrzyżowany u św. Anny", 2007 r.
Cena wylicytowana: 2 100 zł
86
Andrzej S. Kowalski
Bez tytułu
Cena wylicytowana: 3 500 zł
87
Henryk Płóciennik
Akt kobiecy
Cena wylicytowana: 900 zł
88
Tomasz Sętowski
"Królestwo Diany", 2013 r.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
89
Józef Graczyński
Przed kościołem
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
90
Abraham Guterman
Pejzaż z domami
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
91
Ignacy Pinkas
Widok na krakowski barbakan
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
92
Gustaw Rogalski
Mężczyzna w chałacie, 1927 r.
Estymacja: 500 - 1 500 zł
93
Leopold Gottlieb
Pocałunek
Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
94
Józef Kidoń
Portret kobiety w chuście
Estymacja: 3 000 - 6 000 zł
95
Stanisław Górski
Portret góralki
Estymacja: 3 000 - 6 000 zł
96
Maciej Nehring
Pejzaż zimowy
Estymacja: 1 500 - 4 000 zł
97
Bolesław Buyko (Bujko)
Akt kobiecy
Estymacja: 3 500 - 4 500 zł
98
Dariusz Wąsowicz
Kolumna Zygmunta
Estymacja: 500 - 1 500 zł
99
Zdzisław Cyankiewicz
Pejzaż z czerwonymi drzewami
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
100
Zdzisław Cyankiewicz
Pejzaż górski
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
101
Maria Wlazowska-Epstein
"Tancerki"
Estymacja: 600 - 2 000 zł
102
Maria Rubczak
Projekt gobelinu - Dziewczynka z barankiem
Estymacja: 1 500 - 3 000 zł
103
Eugeniusz Geppert
Scena z puttem, 1969 r.
Estymacja: 18 000 - 25 000 zł
104
Maciej Szańkowski
Kompozycja abstrakcyjna
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
105
Edward Dwurnik
"Kielce", 1965 r.
Estymacja: 4 500 - 5 500 zł
106
Ludwik Pindel
Kompozycja
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
107
Juliusz Studnicki
Abstrakcja, przed 1957 r.
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
108
Tadeusz Brzozowski
"Maystrówa", 1986 r.
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
109
Stefan Gierowski
Bez tytułu, 2009 r.
Estymacja: 10 000 - 20 000 zł
110
Eugeniusz Markowski
"Murzyński śpiewak Natkin Kol", 1965 r.
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
111
Barbara Zbrożyna
"L’insoutenable legerete de l’etre - Nieznośna lekkość bytu"
Estymacja: 10 000 - 18 000 zł
112
Eugeniusz Markowski
Ławeczka
Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
113
Andrzej Dudziński
Kot
Estymacja: 3 000 - 6 000 zł
114
Tadeusz Kantor
Szkice domów
Estymacja: 3 000 - 6 000 zł
115
Zdzisław Beksiński
Bez tytułu - praca dwustronna
Estymacja: 3 500 - 6 000 zł
116
Rajmund Ziemski
"5 -X-69", 1969 r.
Estymacja: 12 000 - 18 000 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku