Sztuka Współczesna. Surrealizm i Metafora (wyniki)
28 listopada 2019, godz. 20:00

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
Torba (podziały), 1966 r.
Cena wylicytowana: 120 000 zł
Numer obiektu na aukcji
201
Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
Torba (podziały), 1966 r.

Cena wylicytowana: 120 000 zł

pastel/papier naklejony na płótno, 68,5 x 49,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Kantor | 1966'
opisany na odwrociu, na blejtramie: ‘seria 3 obrazy’
na odwrociu nalepki z Muzeum Sztuki w Łodzi
na nalepkach informacje o wystawach w Whitechapel Gallery w Londynie oraz o wystawie w Kulturhuset w Sztokholmie
na odwrociu nalepka z Galerie de France w Paryżu
ID: 79809
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Wiesław Borowski, Tadeusz Kantor, Warszawa 1982, s. 67, poz. kat. nr 98.
Więcej informacji
Tadeusz Kantor miał podobno stwierdzić, że w Polsce „nie było surrealizmu, ponieważ w Polsce panował katolicyzm”. To dość zaskakujące i niewątpliwie prowokacyjne twierdzenie artysty okazuje się istotne dla zrozumienia surrealistycznych treści w sztuce polskiej oraz ściślej, w sztuce samego Kantora. Ponadto, choć może się to wydać paradoksalne, nie kłóci się ono z zainteresowaniem surrealizmem, które przejawiał sam Kantor. Surrealizm, jako zorganizowany ruch literacki i plastyczny nie zaistniał mocniej w Polsce, jednak pewni artyści i artystki indywidualnie zgłębiali jego problemy. W tym sensie nie było go na terenie Polski jako odrębnego ruchu artystycznego, ale jego elementy istniały w twórczości niektórych twórców i twórczyń. Warto zwrócić również uwagę na tę część wypowiedzi Kantora, która odwołuje się do religii. Surrealizm, jako proponujący nowy porządek społeczny oraz wyzwolenie z mieszczańskich konwenansów – między innymi w sensie postulowanej swobody seksualnej – nie mógł liczyć na wyraźny odzew ze strony wielu polskich plastyków i plastyczek – będących częścią konserwatywnego społeczeństwa. Te elementy surrealistycznej estetyki, które przyjęły się w lokalnej sztuce, nie były tak wywrotowe, zwłaszcza w warstwie obyczajowej. W sztuce Kantora da się jednak zauważyć pewne „surrealistyczne momenty”. Pierwszym z nich są niewątpliwie lata 40. XX wieku. Był to czas, gdy w środowisku krakowskim, do którego należał i z którego wywodził się omawiany artysta panowało coś w rodzaju „surrealistycznej atmosfery”. Jak pisał o tym problemie Piotr Piotrowski, nie chodziło o jakieś szczególnie intensywne eksplorowanie wówczas tekstów czy obrazów surrealistów, przykładowo francuskich, ale o zainteresowanie ich stosunkiem do świata. Miało to znaczenie zwłaszcza w kontekście trwającej wówczas wojny, okupacji oraz obecnych zaraz po nich czasów mentalnego spustoszenia wywołanego konfliktem i Zagładą. „Nie o wiedzę jednak tu chodziło lecz o atmosferę pewnego rodzaju nihilizmu, anarchiczną postawę, ‚która odrzuca wszelkie dogmaty’. Ta atmosfera stanowiła więc swego rodzaju remedium na hitlerowską okupację, próbę zbudowania ‚innego’ punktu odniesienia, metody przetrwania nie tylko trudnych warunków materialnych, egzystencjalnych i politycznych, ale (…) przede wszystkim poszukiwania języka zdolnego opisać sytuację, w jakiej jego pokolenie się znalazło, języka innego niż ten, którym karmiło się ono w okresie międzywojennym i który zawiódł” (Piotr Piotrowski, Surrealistyczne interregnum, [w:] Mistrzowi uczniowie. Mieczysławowi Porębskiemu, red. Tomasz Grylewicz, et. al., Kraków 2001, s. 305). Kolejnym momentem, kiedy da się zauważyć pewien związek surrealistycznych praktyk z działalnością artystyczną Kantora, jest okres jego wzmożonego zainteresowania codziennymi, banalnymi przedmiotami. Ten czas przypada na lata 60., gdy w sztuce Kantora kończy się informel, a artysta zwraca się w stronę asamblażu. Kantor poczuł wtedy potrzebę ponownego włączenia do swojej sztuki reprezentacji rzeczywistości, a dokładniej - przedmiotów. Obiekty, którymi interesował się artysta, miały „niski” status, nie budziły skojarzeń z kulturą wysoką, zwracały raczej uwagę swoją powszedniością, brzydotą czy śmieciowym charakterem, ale też dziwacznością – co istotne z punktu widzenia estetyki surrealistycznej. W 1961 artysta opublikował „Manifest ambalaży”, w którym pisał: „Przedmiot interesował mnie zawsze. Zdawałem sobie sprawę, że on sam jest nie do zwyciężenia i niedostępny. Naturalistycznie odtworzony na obrazie staje się mniej lub bardziej naiwnym fetyszem. Kolor, który usiłuje go dotknąć, uwikłuje się natychmiast w pasjonującą przygodę światła, materii i fantomów. Ale przedmiot trwa dalej nieodgadniony. Czy nie można by go ‘dotknąć’ w inny sposób. Sztuczny. Poprzez negatyw, odcisk lub przez ukrycie. Przez coś, co go ukrywa” (Wiesław Borowski, Tadeusz Kantor, Warszawa 1982, s. 147-148). Przedmioty miały szczególny status dla surrealistów. Przypadkowo znalezione, ujrzane z nieznanej dotąd perspektywy, okazywały się tym, co wywoływało ciąg nieoczekiwanych skojarzeń, uruchamiało strumień świadomości. Przesadne zainteresowanie tym, co niskie i śmieciowe nie pozbawione było również absurdu (przynajmniej z racjonalnego punktu widzenia). „W tym sensie surrealistyczne obiekty stają się forpocztą nadrzeczywistości, bowiem noszą w sobie zalążek niepokoju, który jest związany z ich niecodziennym statusem, ‚nowymi powiązaniami’ zworników snu i jawy. To właśnie przemieszczenia i przeobrażenia codziennych przedmiotów stanowią o sile oddziaływania przestrzeni iluzji i wyobrażeń” (Jakub Kornhauser, Dynamika dematerializacji i parowania: surrealizm jako ustanowienie perspektywy przedmiotowej, „Tematy z Szewskiej”, 2017, nr 1(18), s. 68). Asamblażowe kompozycje, które sam Kantor nazywał „ambalażami” były zarówno przedmiotami, jak i ich opakowaniem, zakryciem. Miały dla Kantora zarówno znaczenie formalne – były konkretną propozycją w debacie o kształcie nowoczesnego malarstwa – ale też „autonomiczne”. Obiekty te same w sobie wytwarzały znaczenia, nie tylko będąc fragmentem powierzchni obrazu, ale również wywołując skojarzenia z zakrywaniem czegoś, zatajaniem i w ten sposób mogły wywoływać wrażenie czegoś na kształt surrealistycznie pojmowanej „niesamowitości” i tajemnicy. Prezentowana tutaj praca Kantora z 1966 roku (jedna z cyklu 3 analogicznych) pozostaje nie tyle przedmiotem, co jego reprezentacją. „Przedmiotowość” sztuki, którą interesował się Kantor w latach 60. zostaje tutaj przedstawiona metaforycznie. Wszystkie znaczenia, które pojawiają się w ambalażach Kantora tutaj wydają się kumulować w skondensowanej, oszczędnej formie

Dodaj obiekt

1
Alicja Kappa
W kwiatach, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
2
Malwina de Brade
Do zamku, 2017 r.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
3
Urszula Korwin-Kochanowska
Szczęście na rowerze, 2018 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
4
Franciszek Ledóchowski
Apeiron 127, 2018 r.
Cena wylicytowana: 3 500 zł
5
Adam Wątor
Dziewczyna i filodendron, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
6
Bastien Ducourtioux
First time, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
7
Wacław Sporski
Polowanie na zająca, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
8
Grzegorz Klimek
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 700 zł
9
Łukasz Biliński
Extra Virgin, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
10
Ewa Witkowska
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 400 zł
11
Mirella Stern
Punkt widzenia, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 800 zł
12
Monika Sojka
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 900 zł
13
Denys Molerio Pena
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
14
Agnieszka Kirzanowska-Osińska
After coffee, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
15
Lia Kimura
Illusion, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 600 zł
16
Marek Haba
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 600 zł
17
Małgorzata Pabis
Calmness, 2018 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
18
Aneta Nowak
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
19
Katarzyna Malinowska
N1, 2017 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
20
Tomasz Niemann
Fantazmat przestrzeni dziewiątej "9", 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 700 zł
21
Patrycja Nurkan
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
22
Małgorzata Jastrzębska
Nr 584, 2018 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
23
Jarosław Szewczyk
Symetria II, 2018 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
24
Dominik Smolik
Chromatica II, dyptyk, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 900 zł
25
Ewelina Ulanecka
The Butterfly Effect, dyptyk, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
26
Juliusz Kosin
Aglomeracja XXXV, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 800 zł
27
Michał Mroczka
Zimny poranek, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
28
Marta Bilecka
Genesis - Perfect Moments before Noon 3, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
29
Patrycja Kruszyńska-Mikulska
Łowcy wrażeń, 2017 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
30
Marzena Bis
SEA VI , 2018 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
31
Urszula Kałmykow
Po burzy, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 800 zł
32
Magdalena Kępka
Gomera, dyptyk, 2018 r.
Cena wylicytowana: 4 200 zł
33
Agata Krutul
Anker, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
34
Daniel Białowąs
Room 2758, 2018 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
35
Ewelina Kołakowska
280418, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
36
Izabela Gałązka
Strojnisie, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 600 zł
37
Dominik Balcerzak
Koliber, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 400 zł
38
Joanna Misztal
Kojący zapach lawendy, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
39
Małgorzata Sęk
Face 01, 2017 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
40
Milena Brudkowska
Bez tytułu, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
41
Renata Magda
Kontemplacja IV..., 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
42
Bartosz Gregorek
Prolog, 2014 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
43
Aga Siwczyk
Toperz, 2018 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
44
Piotr Urbanek
Golem, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
45
Stanisław Tomalak
Z cyklu 'Niebo i Ziemia', Fragment 511, 2017 r.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
46
Maciej Mackiewicz
Kościelec, 2018 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
47
Agata Buczek
Anioł Stróż, 2017 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
48
Katarzyna Orońska / Orno
Die Ventoso, 2018 r.
Cena wylicytowana: 4 500 zł
49
Martyna Mączka
Tik tak, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 400 zł
50
Olga Gralewska
Realizm, 2013 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
51
Bartosz Pszon
Samolot, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
52
Dominik Woźniak
Przypadek Elizy wędrowca, 2018 r.
Cena wylicytowana: 900 zł
53
Amonaria Magda Maciaszek
Ukryte pragnienie III, 2017 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
54
Mariusz Dydo
Rubik Dog I model Triangle, 2016 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
55
Małgorzata Kot
Kukuryk, 2017 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł
56
Grzegorz Skrzypek
Zagubiony czerwony, 2017 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
57
Anna Zalewska
Chwytam ciszę, aby zwolnić czas, 2018 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
58
Katarzyna Skośkiewicz
Taboo, 2018 r.
Cena wylicytowana: 900 zł
59
Monika Mrowiec
Wildlife II, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
60
Magdalena Proch
Silent intruder, 2018 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
61
Janina Zaborowska
Pogawędka, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 700 zł
62
Gossia Zielaskowska
Stripes HDIYL Afterimage Map, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
63
Joanna Szostak
Pejzaż 6 I 18, 2018 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
64
Karolina Kasprzak
City life, 2018 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
65
Marta Urbanek
Ostańce jurajskie, Wielka i Łysa, 2018 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
66
Aleksandra Mysiorska
Indian Summer, 2017 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
67
Paweł Tkaczyk
Bez tytułu, 2012 r.
Cena wylicytowana: 1 900 zł
68
Magdalena Karwowska
Miasto 06, 2018 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
69
Natalia Szynal
Bez tytułu, 2017 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
70
Tomasz Koclęga
Fugiens exercitationes, 2018 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
71
Mateusz Rybka
Szklany blat, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
72
Iwona Gabryś
Przestrzeń nr 1, 2017 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
73
Piotr Woroniec Jr
Sfumato, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
74
Agnieszka Figurska
Metropolie 61, 2018 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
75
Filip Warzecha
Sen, 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
76
Maria Szeszuła
Kompozycja 17B, 2018 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
77
Łukasz Jankiewicz
Zniewolony umysł pracownika korporacji, 2017 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
78
Kamil Jakóbczak
Metamorfoza, 2018 r.
Cena wylicytowana: 4 200 zł
79
Magda Zarzycka
Leżakowanie, 2016 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
80
Marcin Gregorczuk / Blubird
Coffee and cigarettes, 2018 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku