Sztuka Współczesna. Surrealizm i Metafora (wyniki)
28 listopada 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
202

Cena wylicytowana: 22 000 zł

akryl, asamblaż/blacha, 27 x 39 cm
sygnowany i dedykowany na papierowej podstawie: 'ANDO! NIE ZAPOMNIJ! | Edzio'
ID: 79625
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od artysty, lata 80.
  • kolekcja Andy Rottenberg