Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 4 800 zł

ołówek/papier, 33 x 50 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E.DWURNIK 67' oraz pieczęć autorska l.g.: 'RYSUNEK | E.DWURNIK | 2431.'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 71042
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Ja z życia biorę garściami, spijam miód i pianę. Nie lubię fałszywej skromności, to jest w ogóle bez sensu. Nie lubię wizji artysty, który jest nieszczęśliwy albo ma jakąś ideę fixe i chce uratować świat, bo to też uważam za głupotę. Z pracy trzeba mieć przyjemność i apanaże. Dobry artysta jest z reguły zdrowy, bogaty i zadowolony. Źli artyści są najczęściej biedni i chorzy". — EDWARD DWURNIK