Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Ustka - ul Żeromskiego", 1977 r.
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
42
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Ustka - ul Żeromskiego", 1977 r.

Cena wylicytowana: 4 800 zł

ołówek/papier, 49 x 63 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: '28.VI.1977 E.Dwurnik' oraz opisany l.d.: 'Ustka - ul Żeromskiego [24]'
opisany na odwrociu: '66' oraz autorski stempel
ID: 71152
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.