Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 800 zł

technika własna, 35,5 x 17,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'APartum `87' oraz opisany wewnątrz kompozycji: 'Pulsation | Pulsation | Pulsation'
opisany na odwrociu: 'Andrzej | Partum | własność | R. Waśko | (dar artysty)' oraz nalepka z opisem pracy
na odwrociu naklejka II Międzynarodowego Trienalle Rysunku z opisem pracy oraz stempel autorski
ID: 70001
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od artysty