Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
34

Cena wylicytowana: 11 000 zł

akwarela/papier, 48,5 x 61,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'JTarasin 96'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAN TARASIN 96 | POLOWANIE I'
ID: 72821
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"(...) Tarasin (...) traktował malowanie jako narzędzie poznania i porządkowania świata. Świat - który jawił mu się jako nieustanny ruch i bałagan - porządkował swoimi obrazami, wprowadzając weń własny malarski rygor". — BOGUSŁAW DEPTUŁA