Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
41

Cena wylicytowana: 2 600 zł

ołówek/papier, 29,5 x 42 cm (arkusz)
na odwrociu stempel z opisem pracy: 'EDWARD DWURNIK 70 | CYKL 36 Legnica | TYTUŁ Mur | WYMIARY | TECHNIKA' oraz stemple: 'ART. 42 UST 1.2'
ID: 71154
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.