Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
44

Cena wylicytowana: 3 000 zł

pastel/papier, 21 x 30 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany śr.g.: 'Les Bolcheviques 1920 | monogram wiązany | 1968 | P'
ID: 71440
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.