Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Władysław Strzemiński (1893 Mińsk Litewski - 1952 Łódź)
"Kobieta i domy" z cyklu "Białoruś", 1939
Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Władysław Strzemiński (1893 Mińsk Litewski - 1952 Łódź)
"Kobieta i domy" z cyklu "Białoruś", 1939

Cena wylicytowana: 45 000 zł

ołówek/papier, 29 x 37,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany l.d.: 'W.Strzem | 1939'
opisany na odwrociu: 'autor Władysław Strzemiński | tytuł "Kobieta i domy" format 31 x 38 | technika ołówek rys. | własność Górski Władysław | zam. Łódź, Piotrkowska 142 | Kobieta i domy | Białoruś'
ID: 61565
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • kolekcja Władysława Górskiego, Łódź
Stan zachowania
 • do konserwacji
Opinie
 • do pracy dołączony certyfikat autentyczności Zenobii Karnickiej
Literatura
 • porównaj: Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną
 • rocznicę urodzin, katalog wystawy w Muzeum Sztuki
 • w Łodzi, [red.] Jadwiga Janik, Zenobia Karnicka i Janina
 • Ładnowska, Muzeum Sztuki, Łódź 1994, s. 184, poz. II.20
Wystawiany
 • udostępniony na wystawę „Katarzyna Kobro, Władysław
 • Strzemiński”, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
 • (CBWA) Zachęta, Warszawa, 1957
 • udostępniony na wystawę „Katarzyna Kobro, Władysław
 • Strzemiński”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 1956