Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
43

Cena wylicytowana: 3 000 zł

pastel/papier, 21 x 30 cm (arkusz)
opisany i datowany l.d.: 'HOLANDIA F.B.S. 1694 P'
opisany na odwrociu na nalepce: '2 - Paesaggio "Holandia" - 1694 | F. Starowieyski'
ID: 71439
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.