Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Grupa terrorystyczna", 1986 r.
Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
39
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Grupa terrorystyczna", 1986 r.

Cena wylicytowana: 3 500 zł

ołówek, tusz, mieszana/papier, 64 x 49 cm (w świetle passe-partout)
opisany i datowany p.d.: 'Grupa terrorystyczna | 24.09.86' oraz pieczęć autorska
ID: 70380
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.