Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
10 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 6 500 zł

ołówek/papier, 55 x 39 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'S.Gierowski 93' oraz odcisk Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ID: 72287
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Plastyczna, abstrakcyjna wizja Gierowskiego przekazuje pewien spokój i optymizm, a jej dynamika - bo problemem tego malarstwa jest przestrzeń - zawarta jest w formie skoncentrowanej w tych granicach, które artysta uznał za domenę swej sztuki. Gierowski, stosując swoje pulsujące plamy, wydobywa ich dramatyczność przez kontrastowanie z powierzchniami neutralnymi, zestawia skupiska form malowanych techniką pointylistyczną z fragmentami określonymi surową geometrią. Stwarza kolorystyczne i formalne układy pełne napięcia, zaprzeczając zupełnie tym, którzy by w jego malarstwie chcieli widzieć estetyzm czy chłodny formalizm". - JERZY OLKIEWICZ