Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
25 kwietnia 2019, godz. 19:00

Andrzej Żurek (ur. 1960)
Kompozycja z sarną, 2007 r.
Cena wylicytowana: 400 zł
Numer obiektu na aukcji
59
Andrzej Żurek (ur. 1960)
Kompozycja z sarną, 2007 r.

Cena wylicytowana: 400 zł

gwasz, tusz/papier, 20 x 28 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: 'A. ŻUREK 2007 R'
ID: 67367
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.