Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (pierwsze obiekty)
10 września 2020 godz. 19:00

gwasz, technika własna/tektura, 81,5 x 51 cm (arkusz)
sygnowany wzdłuż lewej krawędzi: 'ŚWIERZY'
ID: 86904
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.