Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (pierwsze obiekty)
10 września 2020 godz. 19:00

tusz/papier, 62 x 48,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.śr: 'R. Zieliński 1984.'
opisany na odwrociu oprawy: 'R. Zieliński | kolekcja Alicja i W. Zdaniewskich'
ID: 63133
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.