Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 900 zł

węgiel/papier, 50 x 35 cm (arkusz)
sygnowany i datowany monogramem wiązanym p.d.: 'AH | 13 XII | 1972'
sygnowany i opisany na odwrociu: '"Wschodzące cudo" | Adam Hoffmann'
ID: 78820
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.