Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 listopada 2019 godz. 19:00

Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Estymacja: 7 000 - 9 000 zł

flamaster/papier, 29 x 20 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'Fangor'
ID: 72652
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Ale czym jest ludzka twarz? Jak zmienia ją już oświetlenie czy nastrój człowieka! Mężczyzna skupiony i jakby nieobecny, kobieta, która wie, że na nią patrzę, ukazując wciąż nowe twarze. Jakie przelotne blaski w oczach; toteż najłatwiej chyba uzyskać prawdę twarzy, uwzględniając jej rzeźbę, wyłącznie kontur”. – WOJCIECH FANGOR