Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Cena wylicytowana: 22 000 zł

gwasz/papier, 27,7 x 37,5 cm
sygnowany, datowany i opisany l.g.: ' Zbigniew Makowski fuit hic: IV.1973. | Intro Vocat'
ID: 79423
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Barta N.Stephensa, attachée kulturowego Ambasady Amerykańskiej w Warszawie w latach 1963-1965