Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 7 000 zł

gwasz/papier, 43 x 61 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: 'JHałas ‘60'
ID: 71373
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.