Sztuka Współczesna. Prace na papierze
27 lutego 2020 godz. 19:00

Marek Sobczyk (ur. 1955 r., Warszawa)
Z cyklu "Symbole w Suwałkach", 1992
Estymacja: 7 000 - 9 500 zł
Numer obiektu na aukcji
18
Marek Sobczyk (ur. 1955 r., Warszawa)
Z cyklu "Symbole w Suwałkach", 1992

Estymacja: 7 000 - 9 500 zł

tempera żółtkowa/karton, 66 x 103 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MAREK SOBCZYK 92 | SYMBOLE | W SUWAŁKACH | 66 X 100 cm | temp. jajkowa'
ID: 9526
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Twórczość Marka Sobczyka to sztuka najwyższej próby. Artysta współtworzący w latach osiemdziesiątych warszawską ‘Gruppę’ – najważniejszą formację artystyczną tego czasu – od lat niestrudzenie podnosi w swej sztuce i refleksji teoretycznej kwestie fundamentalne dla malarstwa, obrazu, artysty, społeczeństwa. Sobczyk mierzy się z ontologią, aksjologią, estetyką, metafizyką sztuki. A robi to z pełną odpowiedzialnością i intelektualną rzetelnością. Jest krytyczny, ironiczny, przewrotny, tworzy obrazy-hipotezy, złożone, wielowarstwowe, ale zarazem konkretne i uniwersalne”. Waldemar Baraniewski