Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Marek Radke (ur. 1952, Olsztyn)
"Tannenberg 1410/7", 1990
Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Marek Radke (ur. 1952, Olsztyn)
"Tannenberg 1410/7", 1990

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

akwarela/papier, 15,5 x 21 cm (w świetle passe-partout)
signed and dated lower right: 'M. Radke 1990' and described lower right: 'Tannenberg 1410/7'
ID: 79671
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.