Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 22 000 zł

tusz/papier, 29,5 x 42 cm (arkusz)
opisany l.d.: 'A. Wróblewski' oraz p.g.: '582'
na odwrociu naklejka z opisem pracy z galerii David Zwirner w Londynie
ID: 75039
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.