Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 9 000 zł

tusz/papier, 42 x 29,5 cm
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: 'TP | 87'
ID: 82826
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Malarstwo – jak każda sztuka – wymaga duże wiedzy, ale nie wolno pokazywać jej na zewnątrz. Musi być ukryta w środku. Tak jak w środku nas ukryte są nasze sny, odczucia dźwięków czy zapachów, pragnienie poezji w różnych jej przejawach. Prawda zmyślenia, które niepokoi widza i również autora obrazu- jest jego siłą. Jeżeli uda się dotknąć tajemnicy, zawrzeć jej przeczcie – a jednocześnie będzie to radosną grą, pobudzeniem i ośmieleniem wyobraźni – znaczy to, że zapisaliśmy siebie, swoje przeżycie świata”.

Teresa Pągowska, 1986