Sztuka Współczesna. Prace na papierze
27 lutego 2020 godz. 19:00

Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Pilnowanie wystawy", 1986/1987
Estymacja: 6 500 - 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13
Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Pilnowanie wystawy", 1986/1987

Estymacja: 6 500 - 9 000 zł

akwarela/papier, 54 x 74 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: '"Pilnowanie wystawy" 1986 Modzelewski'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jarosław Modzelewski 1987 | "Pilnowanie wystawy" | "Looking after the exhibition" | 56 x 75'
ID: 7353
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.