Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 800 - 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Estymacja: 1 800 - 2 600 zł

monotypia/papier, 42 x 29 cm (w świetle passe-partout)
ID: 82447
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.