Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akwarela, tusz/papier, 32 x 22 cm
ID: 82824
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Andrzej S. Kowalski, red. Jan Trupek, Katowice 2013, s. 135 (il)
Więcej informacji
„Andrzej Kowalski tworzył abstrakcje, w których geometryczne podziały tylko z trudem dają się uchwycić w nieregularnym układzie rozmiękczonych, chwiejnych konturów i amorficznych płaszczyzn”.

Jarosław Suchan