Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Estymacja: 4 000 - 5 000 zł

tusz/papier , 47 x 35,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany: p.d.: 'J Tch 78'
ID: 81625
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.