Sztuka Współczesna. Prace na papierze
27 lutego 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 200 - 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
8

Estymacja: 1 200 - 1 700 zł

pastel/papier, 89 x 47 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'ERB | 95'
na odwrociu karta z biogramem artystki
ID: 40719
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.