Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Estymacja: 9 000 - 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Estymacja: 9 000 - 13 000 zł

akryl/papier, 100 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Sempoliiński | październik 99 | cień'
ID: 81956
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.