Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 15 000 zł

akwarela/papier, 37 x 53 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'Dominik Chim Vert 61'
ID: 81388
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
W opinii krytyki Tadeusz Dominik zasłynął przede wszystkim jako kontynuator tradycji polskiego koloryzmu oraz artysta, dla którego malarstwo nierozerwalnie powiązane zostało ze światem natury. Autor przez lata wypracował swój indywidualny język wypowiedzi artystycznej, który konsekwentnie rozwijał przez cały okres swojej twórczości. Z tych nieoczywistych znaków, owalnych form i geometrycznych kształtów Dominik tworzył abstrakcyjne pejzaże, będące przetworzoną wizją otaczającej go przyrody, zgodnie z zasadą, iż obraz nie może kopiować natury, lecz ma być jego kolorystyczną i fakturową interpretacją.

Kompozycje malarskie Dominika z lat 60. zdają się wyłaniać z ciemności, z mroku. Charakterystyczne dla wczesnego okresu twórczości artysty jest bowiem ciemne tło, utrzymane w przygaszonych odcieniach czerni, brązów czy butelkowych zieleni na które nakładał kontrastujące z nim, rozedrgane, świetliste plamy barwne. Te nieregularne uderzenia pędzla w późniejszej dekadzie artysta zastąpił bardziej usystematyzowanymi formami, przywodzącymi na myśl grochy czy kolorowe baloniki. Również paleta barwna prac Dominika ulegała stopniowemu rozjaśnianiu, a przybrudzone dotąd odcienie nabrały świeżości oraz intensywności. Kompozycje z tego okresu mimo oczywistej inspiracji naturą wykazują daleko idące konotacje z nurtem abstrakcji.

Prezentowana w niniejszym katalogu praca z 1961 roku jest kwintesencją twórczych poszukiwań Dominika w tym wczesnym okresie twórczości. Kompozycja jest wynikiem eksperymentów artysty z formą oraz barwą. Czarne, stonowane tło skontrastowane jest z nieregularnie osadzonymi obłymi formami. Dynamizm kompozycji podkreślają wybijające się pojedyncze pomarańczowe plamy.