Sztuka Współczesna. Prace na papierze
27 lutego 2020 godz. 19:00

Aleksander Kobzdej (1920 Olesko - 1972 Warszawa)
Bez tytułu (praca dwustronna), 1968
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Aleksander Kobzdej (1920 Olesko - 1972 Warszawa)
Bez tytułu (praca dwustronna), 1968

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł

tusz, ołówek/papier, 44 x 34,5 cm
opisany i datowany p.d.: 'IS - 68 R.'
ID: 30051
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.