Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł

akwarela, tusz, gwasz/papier, 65 x 80 cm
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: 'Zbigniew Makowski | X 1988'
ID: 79521
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • brak szyby