Sztuka Współczesna. Prace na papierze
27 lutego 2020 godz. 19:00

Estymacja: 3 400 - 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Estymacja: 3 400 - 4 500 zł

tusz, długopis/papier, 63 x 47 cm
sygnowany i datowany l.d.: '1977 K Bereźnicki 87. KB'
ID: 73086
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.