Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 lutego 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena wylicytowana: 6 000 zł

tusz/papier, 107 x 37 cm (w świetle oprawy)
na odwrociu pieczęcie: 'Fundacja Opalka', 'Dzieło to jest stworzone przez Romana Opałkę' oraz 'Chairman Marek Pietkiewicz'
ID: 67519
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Roman Opałka, Katalog wczesnych prac, Fundacja Opałka, Warszawa 1998, s. 20, poz. 48 (il.)
Więcej informacji
„W moim malarstwie nie ma – abstrahując od cyfr, z których składają się liczby – żadnych powtórzeń. Każdy obraz jest inny”.

ROMAN OPAŁKA

Dla wielu odbiorców sztuki Romana Opałki artysta narodził się wraz z pojawieniem się pierwszych cyfr na jego płótnach, a więc w momencie powstania cyklu „Obrazów liczonych” z 1965 roku. Przyglądając się twórczości najważniejszych twórców sztuki współczesnej, łatwo jednak zapomnieć, że dorobek artystyczny to nie tylko najbardziej znane dzieła, ale także prace, które pomogły artyście wypracować pewne rozwiązania formalne czy udoskonalić pierwotne wizje. Warto wspomnieć w tym przypadku o drobniejszych realizacjach, takich jak szkice, zarysy idei, pomysłów czy studia.

O pracach powstałych przed słynnymi „Obrazami liczonymi” pisał Paweł Sosnowski w „Katalogu wczesnych prac. Roman Opałka”: „(...) wszystko, co wyszło spod jego ręki w okresie poprzedzającym liczenie, jest niezmiernie interesujące dla dzisiejszego widza. Dopiero teraz okazuje się, jak niebywale wszechstronnym artystą był Opałka w młodzieńczych latach. Już jego studenckie szkice ujawniają niezwykłą łatwość panowania nad warsztatem. W wielu późniejszych pracach odczytujemy fragmenty biografii artysty żyjącego w komunistycznym schemacie. Są to projekty ilustracji i okolicznościowych plakatów, rozmaite przykłady prób zarobienia jakichkolwiek pieniędzy (projekty zaproszeń, pocztówek, znaczków). Jest też wiele różnorodnych szkiców, pomysłów rzuconych na papier, rysunków wykonanych wyłącznie z pasji rysowania… Po wnikliwym przyjrzeniu się tym pracom z pewnym zaskoczeniem spostrzegamy, że właściwie we wszystkich realizacjach, nawet tych wykonanych na zlecenie instytucji wojskowych, Opałka nie poddaje się obowiązującemu kanonowi i zawsze próbuje rozwiązywać swoje własne problemy artystyczne” (Paweł Sosnowski, Katalog wczesnych prac. Roman Opałka, Warszawa 1998, s. 6).