Sztuka Współczesna: Prace na Papierze (wyniki)
11 września 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 7 000 zł

akwarela, tusz/papier, 35 x 48 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Dominik 63'
na odwrociu sygnowany i datowany p.d.: 'Dominik 63'
ID: 62755
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Jestem ‘etatowym’ optymistą w malarstwie, więc pewnie i w życiu. Urodziłem się na wsi i tam mieszkałem przez pierwsze dziewięć lat. To one nadały ton późniejszym. O moim charakterze zadecydowało więc w znacznym stopniu obcowanie z naturą. Natura nigdy nie nastraja agresywnie. Uspokaja, daje nam pogodę ducha". TADEUSZ DOMINIK