Sztuka Współczesna: Prace na Papierze (wyniki)
11 września 2018, godz. 19:00

Jerzy Stajuda (1936 Warszawa - 1992 Warszawa)
Kompozycja 1811
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
52
52
Jerzy Stajuda (1936 Warszawa - 1992 Warszawa)
Kompozycja 1811

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł

akwarela, gwasz/papier, 29 x 25,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'Jerzy Stajuda', opisany l.d.: '1811'
ID: 60729
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog