Sztuka Współczesna. Op-Art i Abstrakcja Geometryczna
3 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 26 000 - 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
130

Estymacja: 26 000 - 35 000 zł

akryl/płyta, 100 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ANDRZEJ GIERAGA | OBRAZ Z LINIAMI, 100 x 80 | PŁYTA, AKRYL | 2015'
ID: 93245
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„W ostatnich latach Andrzej Gieraga zrezygnował w części dzieł malarskich z reliefowych wypukłości. W ich miejsce jako ślad geometrycznego myślenia wprowadzony został pion czarnej kreski. Daje ona niekiedy złudzenie krawędzi nieistniejącego reliefu. Cała uwaga i wysiłek artysty skupiły się na kolorystycznych harmoniach. Zaczął malować obrazy, co przy jego pracowitości jest osiągalne, z warstw nakładanych po kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, jak w laserunkach, by uzyskać doznanie tak subtelnego i wyrafinowanego koloru, że jest jak świetliste promieniowanie, unoszące się z płaszczyzny obrazowej, niepochwytne i nieumiejscowione jak mgła. A przy tym wyciszone do szeptu, niosące ukojenie, pełne zadumy i medytatywne. Kiedy się dziś to niezwykle wysublimowane, immaterialne malarstwo porównuje z na wskroś ekspresyjnymi, z ciężkiej optyczne materii budowanymi, czarno-białymi obiektami reliefowymi Gieragi z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – to trudno uwierzyć, że jedne i drugie są dziełem tego samego artysty. Gdy jednak prześledzi się całą drogę rozwoju twórczości artysty – dostrzega się, że kolejno w niej następujące etapy przemian dokonywały się z niepodważalną logiką i pełną konsekwencją, choć u początku drogi ten tok przeobrażeń jego sztuki nie był możliwy do przewidzenia. Mógł bowiem go poprowadzić w zgoła odmienny, w każdym innym kierunku”. Bożena Kowalska, [w:] „Andrzej Gieraga. Progresje. Obrazy i grafiki z lat 1972-2016”, Łódź 2016, s. 7