Sztuka Współczesna. Op-Art i Abstrakcja Geometryczna
3 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 12 000 - 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
132

Estymacja: 12 000 - 18 000 zł

olej/płótno, 100 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'HALINA WRZESZCZYŃSKA | "Konfiguracja | dualistyczna" / 1972 r./ | format 100 x 130 | olej'
na odwrociu wskazówka montażowa
ID: 91575
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Twórczość Haliny Wrzeszczyńskiej wpisuje się w aktualne w latach 60. i 70. XX wieku poszukiwania nowego wyrazu artystycznego zakorzenionego w odkryciach naukowych tzw. wieku atomu. Wedle słów artystki: „Okres krystalizowania się założeń, które w konsekwencji doprowadziły do skupienia się na strukturze opartej o ideę ładu, obejmuje głównie lata 1965-1972. U ich podstaw leży głębokie przeświadczenie o istnieniu ukrytej harmonii rządzącej przejawami wszelkiego życia oraz optymistyczny pogląd, że objawy degeneracji są stadium przejściowym lub pozorem. (…) Jedyną sensowną drogą dla kierunku mej twórczości będzie sięgnięcie – celowe – po element fantastyki ‘wyspekulowanej’ w oparciu o rezultaty doświadczalne i teoretyczne nauk ścisłych. W przedstawieniu układów formalnobarwnych ustawicznie oscyluję na granicy rzeczywistości i fantastyki”. Owa „fantastyczność” przejawia się po pierwsze w swobodzie prowadzenia pędzla po powierzchni płótna, po drugie zaś w sposobie zestawiania i gradacji intensywnych barw: głównie zieleni, żółci, nasyconych błękitów czy magenty. Obłe kształty przypominają obserwowane przez różnorakie narzędzia optyczne formy organiczne czy kosmiczne. „W mikroprzestrzeni ustawicznie się coś rozpada i zarazem tworzy, dlatego też na pierwszy rzut oka praco ładu oraz celowość są nieuchwytne. (…) Pragnęłabym, aby moje malarstwo swą sugestią barw widmowych i porządkiem form zmuszało widza do myślenia o zjawiskach przyrody” – deklarowała artystka.