Sztuka Współczesna. Op-Art i Abstrakcja Geometryczna
3 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 320 000 - 450 000 zł
Numer obiektu na aukcji
121

Estymacja: 320 000 - 450 000 zł

akryl/płótno, 129,5 x 129,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: ‘JULIAN STAŃCZAK “TURN YELLOW” 78’
na odwrociu papierowa nalepka galeryjna z opisem pracy z London Arts Group
ID: 80078
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • bezpośredni zakup od artysty
  • galeria London Arts Group, Londyn
  • galeria Heather James Fine Art, Palm Desert, Kalifornia
  • kolekcja prywatna, Warszawa
  • Desa Unicum, Warszawa
  • kolekcja prywatna, Konstancin-Jeziorna
Literatura
  • Marta Smolińska, Julian Stańczak, Op-art i dynamika percepcji, Warszawa 2014, s. 199 (il.)
Więcej informacji
„Wydawałoby się, że sztuka Stańczaka powstaje tak szybko, jak szybko odbiera i rozumie ją oko widza, jednak proces twórczy artysty jest długi i wymagający. Przed rozpoczęciem pracy malarz w detalach wyobraża sobie nowe dzieło. Mimo że od dawna nie praktykuje wykonywania szkiców, Stańczak tworzy w pamięci notatki, 'myślowe przypominajki'. Po długim namyśle zaczyna mieszać kolory, doskonaląc je dopóty, dopóki nie będą one w pełni odpowiadały jego wcześniejszym wyobrażeniom. Efektem są trudne do zdefiniowania, wyjątkowe odcienie i tony. Mimo że to właśnie kolor może być elementem malarstwa najczęściej opisywanym w kontekście Stańczaka, niezwykle ważny jest tu również kształt. Formy, używane przez malarza, to z reguły kwadraty, koła i trójkąty. Pojawiają się jednak również bardziej skomplikowane równoległoboki budowane z wibrujących linii. Stańczak wykorzystuje te formy, by ożywić płótno rytmem, powtórzeniami, nagromadzeniem i rozproszeniem linii, które w połączeniu z barwą (…) nadają obrazowi życie. Po ustaleniu koloru, kształtów i ich układu w kompozycji, Stańczak skrupulatnie i stopniowo zaczyna ją budować. Zaczyna od koloru podstawowego. Kolejno, używając taśmy maskującej, zasłania elementy, które nie mają zostać pokryte następną warstwą koloru. Pasy taśmy wycinane są przy użyciu specjalnie stworzonej do tego celu maszynki, która napędzana jest silnikiem wyciągniętym ze starej pralki. Dzięki temu wynalazkowi Stańczak jest w stanie wycinać niezwykle wąskie elementy – o szerokości nawet do 1/64 cala (…) Dzięki powtarzanej czynności aplikowania i usuwania taśmy artysta tworzy rodzaj szablonu. Podczas pracy niejednokrotnie usuwa elementy zabezpieczenia nawet z najniższej warstwy obrazu. Pojedynczy obraz może zawierać czasem 6 nałożonych na siebie płaszczyzn, które tworzą do 144 różnych barw (w przypadku czteroczęściowych kompozycji)”. Eileen Costello, Julian Stanczak. From life, katalog wystawy, Mitchell Innes & Nash, Nowy Jork 2014, s. nlb.