Sztuka Współczesna. Op-Art i Abstrakcja Geometryczna
3 grudnia 2020 godz. 19:00

Jerzy Kałucki (ur. 1931, Lwów)
"Przebiegi XXXII", 2015
Estymacja: 50 000 - 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
127
Jerzy Kałucki (ur. 1931, Lwów)
"Przebiegi XXXII", 2015

Estymacja: 50 000 - 70 000 zł

akryl/płótno, 160 x 116 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jerzy Kałucki 2015 | PRZEBIEGI XXXII'
ID: 91471
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Starmach, Kraków
  • kolekcja prywatna, Niemcy
Wystawiany
  • „Jerzy Kałucki. Przebiegi”, Galeria Starmach, Kraków, 06.03-30.04.2013