Sztuka Współczesna. Op-Art i abstrakcja geometryczna (wyniki)
29 listopada 2018 godz. 19:00

Estymacja: 24 000 - 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
126

Estymacja: 24 000 - 35 000 zł

olej/płótno, 120 x 36,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JANIKOWSKI 1962 | I.312'
na odwrociu wskazówka montażowa
ID: 65383
Więcej informacji
Mieczysław Janikowski zaliczany jest do artystów, którzy zdobyli uznanie dopiero pośmiertnie. Za życia twórcy zorganizowano wyłącznie jego trzy indywidualne wystawy, z czego jedną w krakowskich Krzysztoforach. Janikowski rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak po roku podjął decyzję o wstąpieniu na krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Malarstwa uczył się pod kierunkiem profesorów Władysława Jarockiego, Kazimierza Sichulskiego i Stefana Filipkiewicza, którzy tworzyli głównie malarstwo rodzajowe i pejzażowe. Naukę ukończył w 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Działania wojenne wiodły go początkowo przez europejskie fronty, aby po wojnie mógł zostać w Szkocji, a w kolejnej dekadzie osiąść na stałe w Paryżu. Podczas dwuletniego pobytu w Edynburgu artysta podjął studia na College of Art, gdyż zdawał sobie sprawę, iż nauki pobrane u konserwatywnej kadry polskiej akademii w znacznym stopniu odbiegają od aktualnych kierunków i nurtów. Wtedy też z większą konsekwencją zaczął eksperymentować z malarstwem abstrakcyjnym. Szczególnie zainteresowany był dokonaniami konstruktywistów, takich jak Strzemiński i Malewicz. Dzięki stypendium wyjechał do Francji, gdzie w 1953 na stałe zamieszkał w dzielnicy Montparnasse. W legendarnym „La Ruche” odziedziczył pracownię po awangardziście Stanisławie Grabowskim, który był uczniem Ferdynanda Légera. Janikowski zaliczany jest do grona artystów, którzy z niezwykłą konsekwencją w swojej twórczości podejmowali wątek analizy wzajemnych relacji płaszczyzn i form. Jego twórczość szybko doczekała się uznania ze strony zagranicznej krytyki, między innymi paryska „Kultura” w 1959 przyznała mu doroczną nagrodę plastyczną. Dorobek artystyczny Janikowskiego prezentowany jest w rodzimym kraju od kilkunastu lat, ugruntowując jego pozycję jednego z głównych reprezentantów abstrakcji geometrycznej.