Sztuka Współczesna. Op-Art i abstrakcja geometryczna (wyniki)
29 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
119

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/deska, 41 x 52 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Asis | 1972'
ID: 65597
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Historycy sztuki zwrócili uwagę na ciekawe zjawisko, jakim był renesans myśli dadaistycznej i konstruktywistycznej w twórczości artystów europejskich wywodzących się ze wschodniej części kontynentu oraz tych pochodzących z krajów Ameryki Łacińskiej, działających aktywnie od końca lat 50. po początki lat 70. Antonio Asis jest argentyńskim malarzem, należącym do grona artystów, którzy w okresie powojennym ulegli wspólnej ekscytacji możliwościami, jakie niesie sztuka kinetyczna, oraz igraniem z percepcją widza za pomocą gry pozorów i złudzeń. Prezentowana praca pochodzi ze szczytowego okresu jego twórczości, bowiem już w latach 60. Asis wystawiał regularnie w całej Europie, a w 1970 miała miejsce jego pierwsza indywidualna wystawa w Galerie Krebs w Bernie w Szwajcarii. Jego twórczość odzwierciedla fascynację ruchem i nowymi formami relacji z publicznością. Artysta w latach 1946-50 uczęszczał do Escuela National de Belles Artes w Buenos Aires w Argentynie. W 1956 przybył do Paryża i natychmiast zaprzyjaźnił się z grupą artystów zrzeszonych wokół galerii Denise René, takimi jak Jesús Rafael Soto, Pol Bury i Yaacov Agam. Słynna paryska kustoszka uważała, że rolą artystów jest wyznaczanie sobie wciąż nowych ścieżek rozwoju. Gwarancją istnienia sztuki jest jej ewolucja, dlatego jako jedna z pierwszych zainteresowała się takimi nowymi zjawiskami, jak abstrakcja geometryczna oraz sztuka kinetyczna. To właśnie w prowadzonej przez nią galerii w 1955 miała miejsce kluczowa wystawa, o znamiennym tytule „Le Mouvement”, która na dobre skonsolidowała artystów tworzących w nurcie op-artu i sztuki kinetycznej, takich jak Alexander Calder, Marcel Duchamp, i młodszych: Jean Tinguely, Victor Vasarely, a także wspomniani artyści z Ameryki Południowej. Już od końca lat 50. formować zaczął się indywidualny styl artysty, któremu pozostaje wierny po dziś dzień, jednak nieco rozbudowując i komplikując swoją pierwotną koncepcję i skłaniając się ku wykonywaniu obiektów przestrzennych. Artystę charakteryzuje scjentystyczne podejście. W 1971 był współzałożycielem grupy Position, kolektywu artystów argentyńskich w Paryżu, którzy poświęcili się kinetycznym eksperymentom, a także dzielili fascynację nauką, nowymi technologiami i cybernetyką. Zasadnicze zagadnienie, które Asis rozwija w swojej twórczości, stanowi „interferencja”. Termin ten, związany z fizyką, oznacza zjawisko powstawania nowego przestrzennego rozkładu amplitudy fali w wyniku nakładania się dwóch lub więcej fal. W optyce dotyczy to sytuacji, gdy światło odbija się od ośrodka o większym współczynniku załamania (w którym światło ma mniejszą prędkość). Do najbardziej znanych malarskich realizacji Asisa należą podobne do prezentowanej kompozycje, złożone z przenikających się kół przypominających układy kalejdoskopowe.