Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Bartosz Kokosiński (ur. 1984 r., Siewierz)
Z cyklu "Zwęglone obrazy", Bez tytułu, 2015 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Bartosz Kokosiński (ur. 1984 r., Siewierz)
Z cyklu "Zwęglone obrazy", Bez tytułu, 2015 r.

Cena wylicytowana: 4 000 zł

technika własna, ołówek/szkło, papier, 32 x 23 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Bartosz Kokosiński | 2015 | ołówek na papierze’ oraz wskazówka montażowa
ID: 70002
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Bartosz Kokosiński zajmuje się przede wszystkim malarstwem, ale w ujęciu odbiegającym od tradycyjnego pojęcia. W centrum zainteresowania artysty jest przede wszystkim aspekt materialności obrazu i jego fenomenu jako przedmiotu. Już podczas studiów stworzył cykl obrazów ukazujących choroby skórne, odzwierciedlając je poprzez wypukłość lub łuszczenie się farby oraz wygięcie ram. W rozmowie z Martą Lisok artysta określił je jako ważny moment w życiu zawodowym: „(…) cykl obrazów ‘Choroby malarstwa’, w którym przełamałem dotychczasowe myślenie o obrazie jako samej malaturze, a zacząłem go traktować jako trójwymiarowy złożony obiekt”. Kontynuacją i zwieńczeniem wprowadzonych rozwiązań formalnych stała się seria prac „Obrazy pożerające rzeczywistość”. Artysta wprowadza przedmioty codziennego użytku w przestrzeń płótna poprzez zawinięcie ich w blejtram. Wykorzystane elementy to rzeczy z otoczenia artysty lub obiekty przypadkowo przez niego znalezione.