Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno, 46 x 47 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘M. MACIEJOWSKI | 00.’ oraz stempel wywozowy Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Krakowie
ID: 72774
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Marcin Maciejowski, Polska, katalog wystawy Sport i pielęgnacja, Kraków 2000, s. 3 (il.)
Wystawiany
  • Marcin Maciejowski, Sport i Pielęgnacja, Galeria Zderzak, Kraków, 31.03-7.05.2000
  • Lepiej mieć horyzont wąski…, Galeria Zderzak, Kraków, 1-26.04.2014
Więcej informacji
Marcin Maciejowski, jak nikt inny, wypracował unikatowy język prostej i klarownej komunikacji. Nieodłącznym elementem jego wypowiedzi są napisy zaczerpnięte z reklamy, plakatów oraz prasy. Malarstwo Maciejowskiego to realistyczna narracja, która odzwierciedla rzeczywistość oraz świat, w którym musi odnaleźć się współczesny człowiek. Prezentowana praca powstała w okresie, w którym artysta należał do znanej formacji artystycznej – Grupy Ładnie, którą w latach1996-2001 współtworzył w Krakowie m.in. z Wilhelmem Sasnalem oraz Rafałem Bujnowskim. Choć formacja została doceniona i doczekała się kilku wystaw, to w 2001 każdy z artystów zdecydował się pójść własną drogą. Maciejowski rozwinął wtedy styl lapidarnego malarstwa figuratywnego, które charakteryzował wyraźny kontur wypełniany płaskimi plamami koloru. Równocześnie jego obrazy niepozbawione są delikatnej szkicowości oraz widocznej swobody w prowadzeniu pędzla.