Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 7 000 zł

olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘”ROWER | TOGETHER | FOREVER | V 2015 | T. KRĘCICKI’
ID: 72777
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Tomasz Kręcicki, Wszystko, czym się nie zajmuję, Galeria Zderzak, Kraków, 19.06-30.07.2015