Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Rafał Wilk (ur. 1979, Lubań)
"Przegięcie pały", 2008 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
45
Rafał Wilk (ur. 1979, Lubań)
"Przegięcie pały", 2008 r.

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akryl/płótno, 18 x 24 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘”PRZEGIĘCIE PAŁY” | RAFAŁ WILK | 2008’
ID: 71897
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Rafał Wilk chętnie sięga po różnorodne formy wypowiedzi artystycznej: od tradycyjnego malarstwa przez fotografię po wideo. W jego pracach malarskich zdecydowanie widać wpływ sztuki nowych mediów. Tak pisał o artyście Ryszard Woźniak: „Wilk realizuje cyfrowe animacje video, fotografuje, maluje obrazy w technice olejnej. Poszukuje przestrzeni do własnej wypowiedzi na styku malarstwa, fotografii, filmu, między obrazem jednostkowym a multiplikowanym. Jego prace często mają charakter symulacji. Z upodobaniem podszywa się pod narratora opowieści z przeszłości”.