Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 1 000 zł

olej/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"PASOŻYTY" | 50 x 60 cm | OLEJ NA PŁÓTNIE | 2016 | KRZYSZTOF | PIĘTKA'
ID: 69908
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prace młodego malarza to proste w swej budowie, lecz niebanalne, niemal plakatowe kompozycje. W prezentowanym obrazie, gdzie kompozycja opiera się na płaskiej, szkicowo wykonanej hybrydzie postaci, artysta mimo tej charakterystycznej dla siebie prostoty, stwarza niejasną narrację, w której zawarta jest cała tajemnica obrazu. To, co pozostaje rozpoznawalne, to jedynie obrys wyimaginowanego stworzenia oraz świetliste, silnie zaznaczone punkty wybijające się z zarysu nieokreślonej postaci. Krzysztof Piętka to malarz z kategorii tych, którzy za pomocą podstawowych środków malarskich potrafią stworzyć poruszającą narrację. Niewymuszone i naturalne ruchy, które jesteśmy w stanie odczytać z powierzchni płótna, to składające się w jedną całość, przekonujące poczynania młodego, lecz świadomego swej twórczości malarza. Bezpretensjonalność, z jaką posługuje się narzędziem malarskim oraz budowie historii, to jego ogromna wartość, dzięki której to malarstwo wydaje się autentyczne i szczere.