Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 3 800 zł

olej/płótno, 80 x 65 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘PAWEŁ ŚLIWIŃSKI | 2009 „MODELKA”’
ID: 68251
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.