Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Agata Bogacka (ur. 1976, Warszawa)
"Magda", 2014 (2002) r.
Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3
Agata Bogacka (ur. 1976, Warszawa)
"Magda", 2014 (2002) r.

Cena wylicytowana: 7 000 zł

akryl/papier, 33 x 44 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AGATA BOGACKA 2014 (2002) "MAGDA" | AKRYL NA PAPIERZE / ACRYLIC ON CANVAS'
ID: 71685
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • porównaj: Ewa Smolińska-Borecka, rozmowa z Agatą Bogacką, „Gala", nr 19/2003, s. 40 (il.)
  • porównaj: Katarzyna Andrejuk, W sztuce nie uznaję granic wywiad z Agatą Bogacką, „Kultura", Białystok 2004, nr 6, s. 19 (il.)
Więcej informacji
Prace Bogackiej stanowią odzwierciedlenie jej samej, w tym stanów psychicznych. Obrazy są opowieścią o młodej dziewczynie mieszkającej w wielkim mieście, która próbuje sprostać codziennym problemom. Dotykają problematyki samotności oraz relacji między kobietami a mężczyznami. Bohaterami prac są zazwyczaj osoby z otoczenia artystki. W ostatnim czasie jej twórczość koncentruje się na rozwiązaniach abstrakcyjnych i geometrycznych.